Bedrijf Verkopen

Een gestructureerd en concurrerend verkoopproces leidt tot een grotere kans op een overname met de voor de verkoper attractiefste koper.

STRATEGIE, POSITIONERING EN DOCUMENTATIE

1. M&A-strategie en handelswijze

 • Analyse status quo
 • Strategische doelen van bedrijf
 • Matching van aandeelhouders
 • Eisen aan koper/investeerder
 • Gemeenschappelijke handelswijze:
  • Medewerking management
  • Communicatie
  • Timing

2. Positionering en documentatie

 • Positionering
  • Markt und concurrentie
  • Technologie
 • Voorbereiding documentatie
  • Businessplan
  • Profielschets
  • Verkoopmemorandum
  • (Elektronische) dataroom

IMPLEMENTATIE TRANSACTIEPROCES

3. Benaderen potentiële kopers

 • Maken long list
 • Keuze short list
 • Anoniem benaderen kopers/investeerders
 • Vertrouwelijkheidsovereenkomst afsluiten
 • Beschikbaar stellen verkoopmemorandum aan geïnteresseerde partijen

4. Aanbiedingen en Due Diligence

 • Binnenhalen indicatieve aanbiedingen
 • Keuze van beste kandidaten
 • Management-presentaties en bedrijfsbezichtigingen
 • Coördinatie due dilligence/dataroom-management met specialisten (juristen, belastingadviseurs, accountants)

5. Onderhandeling en closing

 • Onderhandeling structureren
 • Overname structureren
 • Conceptcontract schrijven
 • Onderhandelen
 • Contract ondertekenen
 • Closing

Na ons project

Na onze samenwerking…

Platform voor consentbeheer door Real Cookie Banner