TRANSACTIEVOORBEREIDING

Een bedrijf ervaart vaak al een paar maanden NA de aankoop door een professionele koper een significante waardestijging. Voor u als verkoper betekent dit dat bestaand potentieel bij de verkoop vaak onvoldoende wordt benut en u dus niet de werkelijke waarde van uw bedrijf realiseert. Door een goede voorbereiding kan deze waardestijging VOOR de transactie worden geïmplementeerd en vervolgens in de verkoop worden gerealiseerd.

CNX Transaction Partners bereidt u en uw bedrijf in vier stappen grondig voor op uw verkoopplannen en verhoogt daarmee fundamenteel de waarde van uw bedrijf.

OVERNAMEBEREIDHEID EN VERKORTE KOPER DUE DILLIGENCE

We kijken met de blik van de koper naar uw bedrijf en checken het zorgvuldig op mogelijke hindernissen, risico´s en potentie.

FINANCIËLE CONTROLE

Een goed financieel model is de basis om te begrijpen hoe uw bedrijf geld verdient. In het verkoopproces is het een belangrijk middel voor de waardebepaling en de communicatie met potentiële kopers.

GROEI

Uw wezenlijke groeipunten worden versterkt en maatregelen die een directe waardestijging brengen worden omgezet.

PERFORMANCE

Maatregelen die leiden tot een beter resultaat, en daarmee een hogere koopprijs, worden pragmatisch omgezet. Een grondige transactie voorbereiding leidt meestal tot een grotere kans op een transactie en een hogere aankoopprijs met ter gelijker tijd een lager risico voor de verkoper.

Uw voordeel

Hogere kans op overname

  • U bent goed voorbereid en ageert op het juiste verkoopmoment
  • Risico´s voor de koper worden vroeg herkend en reeds voor de overname aangepakt.
  • Uw bedrijf wordt beter gepositioneerd naar buiten toe.
  • Sterkere groei en betere performance maken uw bedrijf attractiever voor meer potentiële kopers.

Hogere koopprijs voor de verkoper

  • Fundamentele verbeteringen bij groei en performance (EBITDA) leiden tot een hogere waardering.
  • De koper hoeft minder risico´s bij zijn aanbod in te calculeren.

Minder risico's voor de verkoper

  • Risico´s worden vaak door de koper in de vorm van garantiestellingen of een voorwaardelijke koopprijs afgedekt. Dit kan worden verminderd of vermeden als de risico´s al van tevoren verholpen zijn.
  • Een grondige voorbereiding vermijdt verrassingen voor koper en verkoper na de overname.
Platform voor consentbeheer door Real Cookie Banner